Základní škola Břidličná, okres Bruntál

FORMULÁŘE

PRO POTŘEBY VYUČUJÍCÍCH

PRO POTŘEBY VEDENÍ

 

 

Evidence pracovní doby a práce přesčas pedagogických pracovníků

Evidence pracovní doby a práce přesčas správních zaměstnanců

 

 

Návrh na odpis učebních pomůcek (v ceně do 500,-Kč)

Pověření zastupování ředitele školy

 

 

Návrh na odpis učebních pomůcek (v ceně od 500,-Kč)

Protokol o opravné zkoušce

 

 

Povolení žákovské akce

Zdravotní list o způsobilosti k práci

 

 

Záznam o akci

Žádost - Pracovní volno s náhradou

 

 

Rozdělení sešitů

Zpráva pro pedagogickou radu

 

 

Tiskopis - hlavičkový papír

 

 

 

Katalog KVIC 2020  
   
Přehled vzdělávacích akcí pro rok 2019  
   
Odhláška ze školní družiny  
   
Přehled šablon a jejich věcný výklad  
   
Záznam o úrazu - vzor  
   
Záznam o úrazu  
 
   
Informace o přestupu žáka týkající se Doporučení z PPP  
   
Žádost o přijetí žáka ke vzdělávání